Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Värdegrund och likabehandling i teori och praktik 7,5 hp

Skolverket erbjuder, i samarbete med fjorton universitet och högskolor, en ny och annorlunda fortbildning om värdegrund och likabehandling. Syftet är att stödja förskolor och skolor som vill förbättra sitt arbete med skolans värdegrund, likabehandling och mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, i praktiken.

Kursplan från 2012 gäller även för 2014. Eventuell revidering av litteraturlistan kan ske efter kursstart.

För mer information, se Skolverkets hemsida.

Kurstillfällen för 2014

Träff 1: 10 april

Träff 2: 22 maj

Träff 3: (verksamhetsförlagd träff) v 33-34

Träff 4: 16 sept

Träff 5: (verksamhetsförlagd träff) v 40-42

Träff 6: 23 okt

Träff 7: 25 nov

Uppdaterad: 2014-01-29

Sidansvarig: Ingela Abramsson