Institutionen för läkarutbildning

Institutionen för läkarutbildning

Välkommen till Institutionen för läkarutbildning

Vid Institutionen för läkarutbildning finns allt som rör Läkarprogrammet vid Örebro universitet samlat.

Läkarprogrammet vid Örebro universitet är Sveriges yngsta och startades vårterminen 2011. Programmet skall examinera 60 studenter per termin och kommer, när vi nått termin elva, ha c:a 700 studenter.

Utbildningen bedrivs vid två campus. Vid Bilbergska huset, på Örebro Universitets hvuvudcampus, finns läkarprogrammets termin 1 till 3. Campus USÖ ligger i anslutning till Universitetsjukhuset i Örebro och här studerar universitetets läkarstudenter från och med termin 4.

Örebro Universitets läkarutbildning har nationella och internationella samarbeten och samverkan med landsting och vårdcentraler inom landstinget i Örebro, Värmlands och Dalarna. Internationellt samarbetar vid med de medicinska fakulteterna vid universiteten i Glasgow, Skottland samt Maastricht, Holland.

Uppdaterad: 2014-06-17

Sidansvarig: Sofia Lykkeklev