Forskning

Forskningen som är knuten till läkarutbildningen bedrivs i samarbete med Institutionen för Hälsovetenskap och medicin inom det sammanhållna forskarutbildningsämnet medicinsk vetenskap, framför allt inom följande inriktningar:

Uppdaterad: 2012-02-13

Sidansvarig: Sofia Lykkeklev