Institutionen för läkarutbildning

Pedagogiska Enheten för Läkarutbildning (PELU)

Pedagogiska enheten vid läkarprogrammet (PELU) har som uppdrag att utveckla och stödja programmets pedagogiska profil. Arbetet med att stödja lärare och handledare i det pedagogiska uppdraget görs bland annat genom kurser, seminarier och workshops.

En viktig uppgift för enheten är att introducera studenterna i arbetssätt och grundprinciper i det Problem Baserat Lärandet. En annan del av enhetens arbete är att kontinuerligt utvärdera och utveckla programmet genom olika pedagogiska utvecklingsprojekt.

Uppdaterad: 2014-05-26

Sidansvarig: Sofia Lykkeklev