Institutionen för läkarutbildning

Läkarprogrammet

Läkarprogrammet ger en bred medicinsk kunskapsbas vilande på en stark vetenskaplig grund. Problembaserat lärande, PBL, tillämpas genom hela utbildningen som är uppbyggd av följande kunskapsområden: Biomedicin, Klinisk medicin och Professionell utveckling.

Ungefär en tredjedel av utbildningen består av verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Uppdaterad: 2014-05-26

Sidansvarig: Sofia Lykkeklev