Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Institutionen för Juridik, psykologi och socialt arbete

Välkommen till institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Vi forskar om människors utveckling och livsvillkor, från våra olika perspektiv. Vi studerar individen, familjen, gruppen, skolan, samhället.

Vi utbildar också morgondagens psykologer, socionomer, jurister, rättsvetare och kriminologer.

Knuten till institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete är även Barnrättsakademin - med fokus på barnets mänskliga rättigheter.

Varje år läser fler än 2 000 studenter på någon av våra kurser eller utbildningar. Vi hoppas att du redan är eller vill bli en av dem! Välkommen till oss på JPS!

Uppdaterad: 2016-01-05

Sidansvarig: Kristina Lexell