Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Psykologmottagning

Det kan vara värdefullt att få tala med någon när tillvaron känns tung och svår-bemästrad. Oro, osäkerhet, nedstämdhet och fobier kan utgöra hinder för ett mer tillfredsställande liv.

På Psykologmottagningen vid Örebro universitet finns möjligheten till psyko-terapeutisk hjälp av psykologer som är i slutet av sin utbildning. Nivån motsvarar den grundläggande utbildningen i psykoterapi och innebär att studenterna efter avslutad utbildning har behörighet att bedriva psykoterapi under handledning.

Psykoterapi kan betraktas som en samarbetsrelation mellan två människor, klienten och psykoterapeuten. Genom samtalen kan klienten lära sig förstå sig själv bättre och i samarbete med terapeuten hitta vägar ur sina svårigheter.

Verksamheten lyder under Hälso- och sjukvårdslagen, vilket innebär att journal förs och att den tystnadsplikt som gäller inom sjukvården också gäller för Psykologmottagningen.

Terapiinriktning

På Psykologmottagningen bedrivs det psykoterapeutiska arbetet utifrån ett integrativt perspektiv. Det betyder att man försöker arbeta utifrån den metod/metoder som klient och psykoterapeut enas om.
Syftet är att du som klient ska bli mer medveten om hur de egna tankarna och känslorna påverkar din egen person och dina problem. Syftet är också att fokusera på hur dina problem ser ut och hur de påverkar dig i din vardag.

Villkor

På Psykologmottagningen bedrivs kvalitetssäkring och utvärdering av behandlingen, vilket innebär att du anonymt kommer att få fylla i en del fråge-formulär om dina problem och om hur du upplever terapin.
Vidare spelas alltid terapierna in på video som ett led i terapeutens utbildning med sin lärare/handledare.

Välkommen!

Uppdaterad: 2016-01-29

Sidansvarig: Kristina Lexell