Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Utbildning

Program inom psykologi

Ingen antagning till masterprogram i psykologi med preventionsinriktning hösten 2015.

Kurser inom psykologi

Uppdaterad: 2015-02-11

Sidansvarig: Kristina Lexell