Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Forskning

Forskning och forskarutbildning vid akademin bedrivs inom ämnena psykologi, socialt arbete och rättsvetenskap. Dessutom sker ett flervetenskapligt samarbete inom ramen för Forskarskolan Prevention och Promotion. Vid akademin finns internationellt välrenommerade forskningsmiljöer, och flertalet forskargrupper på stark frammarsch.

Uppdaterad: 2011-10-11

Sidansvarig: Maria Holmström