Institutionen för Juridik, psykologi och socialt arbete

Innovationsrådet / Samverkan

Innovationsrådet vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete – ett forum för samverkan och utveckling


Flertalet institutioner vid Örebro universitet har etablerat ett innovationsråd. Dessa råd syftar främst till att få ett utifrån-perspektiv på den verksamhet som bedrivs inom institutionen. Genom mötet mellan företrädare från olika ämnen/enheter och verksamheter utanför lärosätet, så kan olika idéer rörande kursinnehåll, kursutbud, samverkanssatsningar m.m., skapas och utvecklas.


______________________________________________________

JPS Innovationsråd

Ordförande innovationsrådet

Namn: Rose-Marie Frebran

Titel: Landshövding, Örebro län.

Christina Hjorth-Aronsson

Vice ordförande innovationsrådet

Namn: Christina Hjorth-Aronsson
Titel: Proprefekt, JPS

Externa medlemmar

Bild saknas

Marcus Andersson
Titel: Entreprenör & grundare av Kylskåpspoesi AB

Marie Gustafsson
Titel: FoU-samordnare, individ- och familjeomsorgen Regionförbundet Örebro

Birgitta Johansson-Huuva
Titel: Förvaltningsdirektör, psykiatrin, Örebro läns landsting

Bild saknas

Therése Johansson
Titel: Rådman, Örebro tingsrätt

Håkan Larsson
Titel: Stabschef, Polismyndigheten i Örebro län

Bodil Långberg
Titel: Chef, Stiftelsen allmänna barnhuset

Bild saknas

Isabell Landström

Titel: programdirektör Social välfärd Örebro

Bild saknas

Johan Modin

Titel: Regionchef Kriminalvården Region Mitt

Interna medlemmar

Bild saknas

Henrik Andershed

Titel: Enhetschef Kriminologi

Bild saknas

Maria Holmström

Titel: Enhetschef psykologi

Bild saknas

Max Lyles

Titel: Enhetschef Juridicum

Bild saknas

Jessica Jonsson

Titel: Studierektor Barnrättsakademin

Britt-Louise Toresson-Blohm

Britt-Louise Toresson-Blohm

Titel: Enhetschef socialt arbete

Studentrepresentanter

Bild saknas Ellen Forsberg
Bild saknas Love Bergsten

Uppdaterad: 2014-01-08

Sidansvarig: Maria Carlström-Puhakka