Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kontakt och presentation

Ett intresse för människors utveckling och livsvillkor

– det förenar alla oss som arbetar vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet, eller JPS som man kallar oss till vardags.

Det är det vi undervisar om och forskar kring på olika sätt och från våra olika perspektiv. Vi fokuserar på och studerar individen, familjen, gruppen och skolan likväl som samhället i stort. Kombinationen av ämnen är måhända ovanlig: juridik (eller rättsvetenskap som ämnet formellt heter här hos oss), kriminologi, psykologi och socialt arbete.

Du finner den inte vid något annat universitet i det här landet. Det gör att vi har helt andra och mer konkreta möjligheter till samarbete än vad man traditionellt haft och ännu har på andra ställen.

Läs mer om institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Uppdaterad: 2012-09-28

Sidansvarig: Kristina Lexell