Musikhögskolan

Avdelningen för Musikvetenskap

Vid avdelningen för musikvetenskap bedrivs forskning med såväl musikpedagogisk som konstnärlig inriktning.

Avdelningens inriktning och verksamhetsområde:

  • Bedriva musikvetenskaplig forskning
  • Befrämja pedagogisk, didaktisk och metodisk utveckling inom musikundervisningen
  • Befrämja vetenskapsteoretisk kunskap och utveckling inom musikvetenskap
  • Bedriva konstnärlig forskning med pedagogisk inriktning

Läs mer om ämnet Musikvetenskap

Uppdaterad: 2013-11-29

Sidansvarig: Helena Eriksson