Institutionen för Naturvetenskap och Teknik

Institutionen för Naturvetenskap och Teknik

Institutionen erbjuder undervisning i tekniska och naturvetenskapliga ämnen och utbildar främst högskoleingenjörer, naturvetare och lärare på ett femtontal olika program.

Forskningen är organiserad inom tre starka forskningsmiljöer: AASS (Tillämpade autonoma sensorsystem), MTM (Människa Teknik Miljö) och Centrum för Livsvetenskap (Life Science).

Uppdaterad: 2016-01-05

Sidansvarig: Anna Wärn