Institutionen för Naturvetenskap och Teknik

Utbildning

Institutionen för naturvetenskap och teknik bedriver undervisning inom de naturvetenskapliga områdena biologi, kemi, matematik, miljövetenskap och naturvetenskap för lärare. Dessa ämnen kan läsas antingen inom program eller som fristående kurser. Vi utbildar också högskoleingenjörer på ett tiotal olika program, som leder till högskoleexamen, ingenjörsexamen, tekn kand, tekn magisterexamen och masterexamen. Det finns även möjlighet att läsa fristående kurser inom teknikområdet.

Via länkarna i vänstermenyn finner du information om våra program och kurser, om utbildning på avancerad nivå respektive forskarnivå och om kompetensutveckling samt om dina möjligheter att studera utomlands.

Uppdaterad: 2013-11-04

Sidansvarig: Ulla Stenlund