Restaurang- och hotellhögskolan

Ämnet måltidskunskap och värdskap

Vid Restaurang- och hotellhögskolan bedrivs undervisning inom ämnet måltidskunskap och värdskap och forskning inom ämnet måltidskunskap.

Ämnet inrättades som forskarutbildningsämne på institutionen 2002. Institutionen har medvetet arbetat för att ämnet skulle få använda begreppet kunskap istället för vetenskap, eftersom det tydligare utrycker att måltidskunskap förenar vetenskap, hantverk/yrkeskunskap och konst i utbildning och forskning. Måltidkunskapens pedagogik innebär bland annat ett konstnärligt övande som tillför kreativitet som i sin tur bidrar till att tolka och skapa måltiden utifrån ett helhetsperspektiv.

I våra utbildningar studeras måltiden utifrån fem aspekter som innehåller följande delar; rummet, mötet, produkten, styrsystemet och stämningen. Dessa fem aspekter är utgångspunkten när vi formulerar våra frågor inom utbildning och forskning. Ämnet måltidskunskap är mångvetenskapligt och samarbete med olika vetenskaper är viktigt. Forskningsområden inom ämnen som etnologi, sociologi, antropologi, näringslära, livsmedelshygien, hushållsvetenskap, folkhälsovetenskap och företagsekonomi behandlar kunskap om måltiden från respektive ämnes perspektiv.

Uppdaterad: 2015-10-06

Sidansvarig: Hans Lundholm