Restaurang- och hotellhögskolan

Studentinformation

Här hittar du som redan är, eller planerar att bli, student vid Restaurang- och hotellhögskolan mycket som du kan användning för under din studietid. Bland annat information om stipendier, VFU och skrivråd.

Uppdaterad: 2015-05-29

Sidansvarig: Hans Lundholm