Restaurang- och hotellhögskolan

Information till dig som skall söka kurser på avancerad nivå

Magisterexamen

Kurser på avancerad nivå

Kurserna på avancerad nivå, det s.k. Magisteråret, riktar sig till dig som har en kandidat- eller filosofie kandidatexamen 180 högskolepoäng omfattande minst 90 högskolepoäng inom ämnet Måltidskunskap och värdskap.

Magisteråret består av fyra läskurser om 45 hp och ytterligare 15 hp i valbara kurser. De fyra läskurserna ges på Restaurang- och hotellhögskolan och de valbara kurserna kan du antingen välja att läsa från Restaurang- och hotellhögskolans kursutbud eller från andra lärosäten.

De fyra läskurserna på avancerad nivå fördjupar och breddar kunskaper och färdigheter från tidigare nivåer i ämnet Måltidskunskap och värdskap samt ger dig verktyg i form av teorier och metoder att studera och undersöka intressanta frågeställningar inom ramen för ämnet.

Du väljer själv vilket område du vill tillämpa kursernas innehåll på, vilket innebär att du i de avancerade läskurserna har stor möjlighet att individuellt styra delar av innehållet mot det intresseområde du vill fördjupa dig i.

Magisterexamen ger dig personlig och professionell utveckling som även är ett krav för att kunna söka adjunktstjänst inom universitet och högskola, eller för att påbörja en forskarutbildning/doktorandutbildning .

Uppdaterad: 2014-05-19

Sidansvarig: Hans Lundholm