Kalendarium

Disputationer och spikningar

 • 2015-12-01 13:15 Plats: Billbergska huset, Hörsal B

  Disputation: Olga Viberg, Informatik

  "Design and Use of Mobile Technology in Distance Language Education: Matching Learning Practices with Technology-in-Practice" Läs mer
 • 2015-12-03 13:00 Plats: Konsertsalen, Musikhögskolan

  Disputation: Johanna Österling Brunström, musikvetenskap

  "Kropp, görande och varande i musik. En fenomenologisk studie" Läs mer
 • 2015-12-09 13:00 Plats: Hörsal M, Musikhögskolan

  Disputation: Animesh Biswas, medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

  "Maternal and Neonatal Death Review system to improve Maternal and Neonatal health care services in Bangladesh" Läs mer
 • 2015-12-18 13:00 Plats: Fö6, Falun, Högskolan Dalarna

  Disputation: Sören Högberg, pedagogik

  "Om lärarskapets moraliska dimension - ett perspektiv och en studie av lärarstuderandes nätbaserade seminariesamtal" Läs mer
 • 2015-12-21 10:15 Plats: Bio, Forumhuset

  Disputation: Kristofer Odolinski, nationalekonomi

  "Reforming a publicity owned monopoly: costs and incentives in railway maintenance" Läs mer
 • 2016-02-05 13:15 Plats: Hörsal F, Forumhuset

  Disputation: Susanna Lundberg, sociologi

  Susanna Lundberg Institutonen för humanoria, utbildnings- och samhällsvetenskap Sociologi Avsedd examen:... Läs mer

Uppdaterad: 2015-03-10

Sidansvarig: This is an email address