Exercitier

Exercitier: Ridning

Datum: 2015-04-14
Tid: 14:30
Plats: Karlsdals gård

Ridning som exercitium vid Örebro universitet

Ridning som exercitium vid Örebro universitet äger rum på Karlsdals gård, belägen ca 2 km väster om campusområdet. Du ska ha ridvana för att delta.

Akademisk ridkonst

Akademisk ridkonst är en form av ridning, där man strävar efter att tillämpa de äldre skolorna för ridkonsten. Den anknyter därför till en tradition som kan föras tillbaka till 15- och 1600-talen, den tid då ridning infördes som en övning vid akademier och universitet. Vid denna tid lade man stor vikt vid att hästen skulle utbildas att följa ryttarens tyngdpunkt, dvs viktförflyttningar. Deltagarna i ridning som excercitium får teoretisk bakgrund till de grundläggande övningar som görs för att skapa kommunikation med hästen och bygga upp dess fysik. Därefter får deltagarna pröva detta praktiskt till häst. Stor vikt läggs vid kvalitén på hästens formgivning och ryttarens medvetenhet om hur den egna kroppen inverkar på denna, varför det i första hand blir fråga om övningar i skritt.

Tider

Tisdagar kl 14.30 med samling i paviljongen på Karlsdals gård. Sluttid är ca kl 17.30.

Övriga tider är:

Tisdag 24 mars

Tisdag 31 mars

Tisdag 7 april

Tisdag 14 april

Tisdag 21 april

Tisdag 28 april

Anmälan sker till Amie Dahlqvist, This is an email address. Begränsat antal ryttare. Ange riderfarenhet.

Välkomna!

Uppdaterad: 2015-03-20

Sidansvarig: webbsupport