Kalendarium

Hälsovetenskap och medicin

 • 2014-09-01 15:15 Plats: Musikhögskolan, HSM

  Licentiatseminarium: Ronza Hadad, Biologi

  "Vaccine candidates for Chlamydia trachomatis-immune response and protection" Läs mer
 • 2014-09-03 11:00 Plats: Campus USÖ, X-huset

  Spikning: Peter Kirrander, Kirurgi

  "Penile Cancer-Studies on Prognostic Factors" Läs mer
 • 2014-09-04 15:15 - 16:00 Plats: Prismahuset, P114

  Docenturföreläsning: Med dr Svante Hugosson

  "Atypiska mycobakterieinfektioner hos barn" Läs mer
 • 2014-09-05 12:00 Plats: Campus USÖ, X-huset

  Spikning: Bianca Törös, Biomedicin

  "Genome-based characterization of Neisseria meningitidis witf focus on the emergent serogroup Y disease" Läs mer
 • 2014-09-12 13:15 - 14:00 Plats: Prismahuset, P218

  Docenturföreläsning: Med dr Anette Forsberg, Allmänmedicinskt forskningscentrum, ÖLL

  "Rehabilitering vid neuromuskulära sjukdomar" Läs mer
 • 2014-09-16 09:15 Plats: Campus USÖ, HSC2

  Disputation: Vladimir Basic, Biomedicin

  "Molecular mechanisms mediating development of pulmonary cachexia in COPD" Läs mer
 • 2014-09-19 09:00 Plats: USÖ, B-huset, Aulan

  Disputation: Mathias von Beckerath, Kirurgi

  "Fotokemisk behandling av tumörer inom huvud- och halsområdet" Läs mer
 • 2014-09-19 13:15 Plats: G117, G-huset

  Licenciatseminarium: Izabela Seger, idrottsvetenskap

  "Till viss del, relativt väl, väl?" Läs mer
 • 2014-09-23 11:15 - 12:00 Plats: Långhuset, HSL2

  Docenturföreläsning: Margareta Gustafsson, Omvårdnadsvetenskap

  "Är det farligt att vårdas på sjukhus"? Läs mer
 • 2014-09-24 12:15 - 13:00 Plats: Prismahuset, HSP1

  Forskningsseminarium - Bente Halvorsen

  "From infectious disease to atherosclerosis - inflammatory mechanism in vascular wall" Läs mer

Uppdaterad: 2012-01-25

Sidansvarig: This is an email address