Kalendarium

Hälsovetenskap och medicin

 • 2015-09-11 13:00 Plats: Prismahuset, Hörsal 2

  Disputation: Sarah Granberg, Handikappvetenskap

  "Functioning and disability in adults with hearing loss. The preparatory studies in the ICF Core sets for hearing loss project" Läs mer
 • 2015-09-11 13:00 Plats: C2407, Campus USÖ

  Halvtidsseminarium Ingrid Ziegler

  Arbetets titel "PCR-analys som diagnostiskt verktyg vid sepsis. Kan koncentration av bakteriellt DNA i blodet... Läs mer
 • 2015-09-22 08:30 - 16:30 Plats: Örebro universitet

  Konferens och utställning med tema dövblindhet

  Teknik för händelser i rum och tid Läs mer
 • 2015-10-02 13:00 Plats: Prismahuset, HSP2

  Disputation: Charlotta Thunborg, Hälso-/vårdvetenskap

  "Exploring dementia care dyads' person transfer situations from a behavioral medicine perspective in physiotherapy. Development of an assesment scale" Läs mer
 • 2015-11-25 18:30 - 20:00 Plats: Hörsal L3, Långhuset

  Offentliga föreläsningar: Hur mår du? Systematisk uppföljning av postoperativ återhämtning via digital teknik

  Ulrica Nilsson, professor i omvårdnad vid Örebro universitet. En majoritet av alla operationer i Sverige, ca... Läs mer

Uppdaterad: 2012-01-25

Sidansvarig: This is an email address