Konferenser

Forum för textforskning 7 (2012)

Datum: 2012-06-07 - 2012-06-08
Tid: 10:00
Plats: Forumhuset

Tema: Skrift och språk

Den sjunde FoT-konferensen kommer att äga rum vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap i Örebro den 7-8 juni 2012. Temat för konferensen är skrift och språk. http://www.oru.se/humus/fot7

Temat sätter ljus på texter genom att belysa vad skriften tillåter oss att göra och tänka i en kultur. Det kan handla om vad skriften som teknologi har för relation till språket i stort, exempelvis till talet, eller till andra sätt att mediera världen, exempelvis i bild. Andra infallsvinklar kan vara hur skrift formar olika stilar, genrer och offentligheter, hur skriftkulturer växer fram historiskt och hur man som individ erövrar skriftspråk och literacy.

Uppfatta inte temat som exkluderande! Vi välkomnar olika slags konferensbidrag.

Plenarföreläsare vid konferensen är

Fil.dr. Anna Wallberg Gustafsson, Lunds universitet: Från pamfletter till grafiska profiler – skrift och politisk offentlighet

Professor Roger Säljö, Göteborgs universitet: Inskriptioner, teknologier och artificiella minnessystem – meningsskapande och materialitet

Fil.dr. Sten Wistrand, Örebro universitet:
Textens myggor och tigrar – fakta eller fiktion?

För frågor om konferensen kontakta: Per Ledin, Tomas Svensson, Johanna Ledin, eller Eric Borgström.

Uppdaterad: 2012-03-21

Sidansvarig: webbsupport