Forskning

NCFF har till uppgift att stödja forskning och utveckling av metoder som främjar god hälsa hos barn och ungdomar.

Vår uppgift är också att se till att forsknings- och utvecklingsarbeten för barns och ungdomars vardagliga fysiska aktivitet och goda matvanor, omsätts till praktiska insatser.

Uppdaterad: 2012-01-04

Sidansvarig: Camilla Bergholm