Handlingsplaner och rekommendationer

 • Sund skolemad – med smag, smil og samvær Til dig som arbejder med skolemaden

  Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2009 Läs mer
 • Strategi för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009–2016

  Malmö stad i samverkan med Region Skåne, 2009 Läs mer
 • Handlingsplan för att främja fysisk aktivitet och goda matvanor bland barn och unga i Malmö 2009-2012

  Malmö stad i samverkan med Region Skåne, 2009 Läs mer
 • Five Year Review of Let's Make Scotland More Active - A Strategy for Physical Activity

  Health Scotland, 2009 Läs mer
 • Promoting physical activity, active play and sport for pre-school and school-age children and young people in family, pre-school, school and community settings

  National Institute for Health and Clinical Excellence, 2009 Läs mer
 • Rekommendation om fysisk aktiviet för skolbarn i åldern 7-18 år

  Undervisningsministeriet & Ung i Finland rf, 2008 Läs mer

Uppdaterad: 2012-01-19

Sidansvarig: Camilla Bergholm