Vetenskapliga rapporter

 • Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga

  Statens folkhälsoinstitut, 2011 Läs mer
 • Skolbarns hälsovanor inom fysisk aktivitet, tv-tittande och datoranvändning.

  Trender och sociala skillnader 2001-2010, Statens folkhälsoinstitut, 2011 Läs mer
 • Skolbarns hälsovanor 2009/2010

  Mat och fysisk aktivitet, Statens folkhälsoinstitut, 2010 Läs mer
 • Rapportering från Flygande tillsyn i ämnet idrott och hälsa

  Skolinspektionen, 2010 Läs mer
 • Promoting health in schools

  From evidence to action, IUHPE, 2010 Läs mer
 • Achieving health promoting Schools:

  Guidelines for promoting health in schools, IUHPE, 2009 Läs mer
 • Föräldrastöd till hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet– en kunskapsöversikt

  Karolinska Institutets folkhälsoakademi, 2009 Läs mer
 • Barns miljöer för fysisk aktivitet

  – samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och rörelsefrihet hos barn och unga, Johan Faskunger, 2009 Läs mer
 • Sharing good practice on the promotion of healthy eating in school

  Scottish Government, Elaine Cooper, 2008 Läs mer
 • Prinsesmuffins och chokladägg

  Nordiska ministerrådet, 2008 Läs mer
 • Söt reklam och feta ungar

  Nordiska ministerrådet, 2007 Läs mer
 • Idrott och rörelse i skolan

  - en studie av idrotten i skolan, Riksidrottsförbundet, 2007 Läs mer

Uppdaterad: 2012-01-19

Sidansvarig: Camilla Bergholm