Kalendarium

Idrott hela livet 8-10 oktober 2012

Datum: 2012-10-08 - 2012-10-10
Plats: Göteborg

Riksidrottsförbundet slår ihop "Breddidrottsforum" samt "Forum för barn och ungdomsidrott" till ett gemensamt forum under parollen Idrott hela livet. Tillsammans med Västsvenska Idrottsförbundet vill vi därför bjuda in till tre spännande dagar i Göteborg.


Programmet kommer att erbjuda en röd tråd utifrån följande riktlinjer som sammanfattar Idrotten Vill - idrottsrörelsens idéprogram.

  • Idrott är lekfull, allsidig och tar hänsyn till individens utvecklingstakt vilket
  • bidrar till ett livslångt intresse i en
  • kamratlig och trygg social miljö som med hjälp av
  • utövarnas synpunkter och erfarenheter på
  • tränings och tävlingsverksamhet stimulerar kvalitativ och långsiktig utveckling för varje individ.

Dessa riktlinjer bildar fem block i forumet som kommer att innehålla föreläsningar, seminarier och diskussion som syftar till att utveckla föreningens/förbundets verksamhet kopplat till tanken med idrott hela livet. Forumet kommer att spegla såväl barn-, ungdoms- som vuxenidrotten.

Mer information samt program kommer under våren. Till dess boka in 8-10 oktober i era kalendrar

Uppdaterad: 2012-03-15

Sidansvarig: Camilla Bergholm