Kalendarium

"Inget slår en skicklig lärare"

Datum: 2012-05-09
Tid: 08:00 - 17:00
Plats: Clarion Hotel Post, Göteborg

Skolverket genomförde under 2010 sex konferenser på temat "Inget slår en skicklig lärare". Ett tema som engagerade så många lärare och rektorer så att alla inte fick plats. Skolverket ger därför en ny konferens i Göteborg.

Skolframgång och elevers hälsa hänger nära samman. På konferensen kommer Skolverket lyfta motivationens betydelse, elevers lärande och lärares lärande, rektors styrning och ledning, föräldrasamarbete och elevhälsans samarbete med lärare och rektor. En viktig grund är ett gott samspel mellan lärare och elev för att ge mental energi, stimulans, stöd och trygghet i lärandet.

Målgrupp

Skolledare, lärare och elevhälsa inom grund- och gymnasieskola samt utvecklingsledare, förvaltningschefer och förtroendevalda.

Kostnad och anmälan

Konferensen är kostnadsfri och deltagarna bjuds på lunch. Anmälan om deltagande till Skolverket senast den 30 april. Outnyttjat deltagande som inte avbokats debiteras 500 kronor. För frågor om anmälan kontakta Skolverkets konferensservice: This is an email address eller ring 08-410 30 150.

Uppdaterad: 2012-05-04

Sidansvarig: Camilla Bergholm