Kalendarium

Utomhuspedagogik - med fokus på svenska, engelska och matematik

Datum: 2012-05-11
Tid: 09:00 - 16:30
Plats: Stockholm Bergshamra

Rörelse och användandet av fler sinnen vid inlärning gör att fler elever lättare hittar sitt sätt att lära. Men det är inte bara elever som inspireras av att ”gripa för att begripa”.

En kurs med syftet att ge lärare upplevelsen av att använda uterummet i lärandet. Utbildningen genomförs utomhus och bygger till stor del på konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen. Frågeställningar som; vad är utomhuspedagogik? och vad är upplevelsebaserat lärande? berörs, och praktiska övningar i svenska, engelska ooch matematik ges. Kursen kan anpassa till lärare och skolledare i grundskolans alla årskurser.

Utbildare är Mia Bucht, för Lärarfortbildning AB.

Mer information finns här!

Uppdaterad: 2012-02-22

Sidansvarig: Camilla Bergholm