Frivillig organisationer

 • Friluftsfrämjandet

  Friluftsfrämjandet är idag, över hundra år sedan starten, fortfarande en av Sveriges ledande friluftsorganisationer. Läs mer
 • Friskis & Svettis

  Röris och Mini-Röris är Friskis&Svettis jympa för barn mellan 3 och 10 år. Röris kräver en halvdags utbildning med Friskis&Svettis, Mini-Röris funkar direkt. Läs mer
 • Fältbiologerna

  Fältbiologerna är Sveriges största förening för barn och ungdomar som är intresserade av natur och miljö. Läs mer
 • Föreningen svenska skolrestaurangers framtid

  Föreningen svenska skolrestaurangers framtid på Facebook ger daglig uppdatering om vad som händer runt om i landet. Öppet för alla intresserade att vara med i gruppen. Läs mer
 • Hälsofrämjandet

  Hälsofrämjandet är en viktig del av den svenska hälso- och miljörörelsen. En av de viktigaste uppgifterna är därför att utveckla hälso- och miljörörelsens roll inom folkhälsoarbetet och att aktivt jobba för en god folkhälsa. Läs mer
 • Korpen

  Korpen är ett riksförbund som är uppbyggt av hundratals lokala föreningar och förbund. Det är i de här föreningarna och förbunden som så gott som all verksamhet sker. Läs mer
 • Naturskoleföreningen

  Förening för Sveriges naturskolor med mottot: Att lära in ute! Positiva upplevelser i naturen är grunden för att förklara ekologiska samband och för att förstå miljöfrågorna. Det gäller såväl barn som vuxen. Att få utveckla sin känsla för naturen är ett f Läs mer
 • Riksidrottsförbundet, RF

  RF är den samlade idrottsrörelsens medlemsorganisation som företräder idrotten såväl nationellt mot politiker och myndigheter som internationellt. Läs mer
 • Skolmatsakademin

  Skolmatsakademin är ett kunskapsnätverk inom Västra Götalandsregionen som har startats för att främja skolmåltiden och goda matvanor i skolan. Läs mer
 • Skånsk Skolmatsakademi

  Skånsk Skolmatsakademi är ett kunskapsnätverk med syfte att öka jämlikheten i hälsa genom goda matvanor hos barn och unga och drivs av Region Skåne och Kommunförbundet. Läs mer
 • SNAFA -Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet

  SNAFA vill stimulera till fysisk aktivitet för barn och ungdom med funktionshinder. Syftet är att verka för ökad kunskap om och förståelse för anpassad fysisk aktivitet för målgruppen barn och ungdom med funktionshinder. Läs mer
 • Sportfiskarna - Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund

  KlassDraget är sportfiskarnas stora satsning på skolbarn där de erbjuder fiske och friluftsliv på schemat! Läs mer
 • Svensk idrottsmedicinsk förening - SIMF

  SIMF arbetar för att främja forskning och utbildning inom idrottsmedicin i syfte att förbättra fysisk funktionsförmåga, hälsa och livskvalitet. Läs mer
 • Svenska Frisksportförbundet

  En organisation för dig som gillar en sund livsstil och mycket ös. Läs mer
 • Svenskt friluftsliv

  Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för friluftsorga- nisationerna i Sverige och talesman för friluftslivet. Läs mer
 • Sveriges 4H: Huvud — Hjärta — Hand — Hälsa

  4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. Läs mer

Uppdaterad: 2010-07-15

Sidansvarig: Camilla Bergholm