Högskolor & Universitet

 • Danshögskolan

  Dans och Cirkushögskolan är Sveriges högskola för dans och cirkus. Här ges rum och möjlighet för den som vill utbilda sig inom dans, danspedagogik, cirkus och dansterapi. Läs mer
 • GIH Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm

  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, vid Stockholms Stadion är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Läs mer
 • Göteborgs Universitet

  Göteborgs universitet har 37 000 studenter och mer än 5000 anställda. Universitetet räknas till ett av de största universiteten i Nordeuropa. Läs mer
 • Högskolan Dalarna

  Högskolan Dalarna erbjuder ett 40-tal utbildningsprogram och ett tusental kurser varje termin. Läs mer
 • Högskolan i Gävle

  Hållbar livsmiljö och hållbart arbetsliv är Högskolans övergripande forskningsprofil. Viktiga delar inom denna är Samhällsbyggnad, med inriktning mot hållbar byggd miljö, samt Belastningsskador, med syfte att förebygga arbetsrelaterade skador. Läs mer
 • Högskolan i Halmstad

  Högskolans profil utgörs av tre sammanflätade styrkeområden som kan sammanfattas som utveckling och studiet av verksamhet, produkter och livskvalitet. Läs mer
 • Högskolan i Jönköping

  Högskolan i Jönköping är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Läs mer
 • Högskolan i Kristianstad

  Högskolan Kristianstad är en högskola i den dynamiska Öresundsregionen och här läser cirka 12 000 studenter. Läs mer
 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet bedriver utbildning och forskning i Kalmar och Växjö. Här finns sedan länge utbildning och forskning av hög kvalitet och med stort genomslag, nationellt som internationellt. Läs mer
 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Läs mer
 • Lärarhögskolan i Stockholm

  Stockholms universitet har Sveriges största lärarutbildning sedan Lärarhögskolan i Stockholm integrerats i universitetet den 1 januari 2008. Läs mer
 • Mittuniversitetet

  Mitthögskolan blev den 1 januari 2005 det yngsta universitetet i Sverige. Ett ungt universitet har frihet att förändra och se nya öppningar och möjligheter utan att vara bunden av traditionen. Läs mer

Uppdaterad: 2010-07-07

Sidansvarig: Camilla Bergholm