Organisationer

 • Dans i skolan

  Institutet Dans i skolan vid Luleå tekniska universitet har till uppgift att främja dans i skolan i hela Sverige. Institutet har en styrelse, en rådgivande grupp, ett vetenskapligt råd samt ett kansli som ligger i Stockholm. Läs mer
 • Dans i Värmland

  Dansen är en av de uttrycksformer som tas in i skolan för att främja lärandet, utveckla estetiska kunskaper eller för att eleverna ska få uppleva dansglädje. Läs mer
 • Movium - centrum för stadens utemiljö

  Movium arbetar med stadens utemiljö som resurs för hållbar stadsutveckling. Läs mer
 • Nationellt centrum för utomhuspedagogik - Hälsa - Lärande - Miljö (NCU)

  NCU vill öka förståelsen för att utemiljön är en viktig del och en bas för lärande samt ett komplement till klassrums- och textbaserat lärande. Läs mer
 • SISU Idrottsutbildarna

  Idrottens studie- och utbildningsorganisation Läs mer
 • Skogen i Skolan

  Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter med målet att öka lärares och elevers intresse för, och kunskap om skog. Läs mer
 • Skolmatens Vänner

  Skolmatens Vänner arbetar för att främja maten i skolor och förskolor. Verksamheten bedrivs av Lantbrukarnas Riksförbund, LRF - en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. Läs mer

Uppdaterad: 2010-07-07

Sidansvarig: Camilla Bergholm