Hovstaskolan i Örebro

På Hovstaskolan strävar man efter att besöket i skolans restaurang ”Matvraket” ska vara något eleverna ser fram emot, en positiv upplevelse för alla sinnen.

Livskunskap

Skolan arbetar för en hälsofrämjande skola och har under föregående läsår påbörjat ett arbete med ämnet Livskunskap (socialkompetens, mat, näringslära mm). Tanken är att ämnet ska finnas schemalagt för alla elever fr.o.m. våren 2007. Hovstaskolan har tidigare arbetat med Saperemetoden vilket är något de tänker återuppta.

Lunch för alla sinnen

Besöket i skolrestaurangen ska vara en positiv upplevelse, något man ser fram emot och som tilltalar alla sinnena. Därför spelar man t.ex. dämpad bakgrundsmusik vid måltiderna.

För att få en lugn miljö i matsalen har de fyra matlag och matköerna har minskats genom att servera maten vid två olika ställen. Diskinlämningen har byggts in i ett litet rött hus.

Alla recept finns inplastade i en trälåda vid serveringen för att matgästerna ska kunna få reda på ingredienserna i maten. Matsalen är dekorerad av elevernas egna alster i form av arbeten från slöjden och teckningar.

Eleverna har själva tagit fram och tillverkat skyltar i trä för specialkosten, som hänger på en tavla vid serveringsvagnarna. Hänger respektive skylt uppe går man in och hämtar sin specialkost inne i köket. Om de inte hänger framme är det fritt fram att äta maten i serveringen.

Alla vuxna i skolan har möjlighet att äta pedagogisk och på så sätt vara ett föredöme för eleverna i matsalen.

Elevmedverkan

På skolan finns ett matråd där personal från skola och kök tillsammans med elevrepresentanter arbetar med att förbättra och utveckla miljön och trivseln i skolrestaurangen. De träffas var sjätte vecka och arbetar tillsammans. Eleverna har med sig frågor och synpunkter från elevråden där maten och skolrestaurangen är en stående punkt.

Skolsköterskan tar del av utvecklingen i och kring skolrestaurangen på ett föredömligtsätt och som kan ge inspiration till andra
skolsköterskor.

Skolans tips! 

  • man kan med ganska enkla medel göra matsalen trivsammare ex. utställningar och utsmyckningar som barnen själva har gjort,
    namnge matsalen för att göra den mindre anonym.
  • ta med barnen i diskussioner vad vi tillsammans kan göra för att minska ljudnivån och rörelsen i matsalen. Tex. ha bordvärdar
    som lite i förväg dukar borden med glas, bestick, smör och bröd så inte varje barn behöver springa och hämta detta.
  • försök minska antalet barn som ska äta samtidigt genom att ha fler matlag och fler än ett serveringsställe. Det skapar en lugnare miljö och kortare, snabbare köer.
  • ta en 10 minuters promenad med klassen innan besöket i matsalen, det piggar upp och ökar aptiten.

Uppdaterad: 2011-03-18

Sidansvarig: Camilla Bergholm