Gerestaskolan i Härnösand - år F-9

På Gerestaskolan tillbringar man helst skoldagen utomhus. Som medskapare till ett hållbart samhälle vill man förmedla en syn där ut och inne ges samma värde och bidra till att skolans elever blir ”goda förvaltare av vår natur”. 

Lär av naturen

På Gerestaskolan arbetar man nära naturen och vill ge ute och inne som lärandemiljöer lika värde. Man har skog, berg, grottor och hav runt knuten och skolans arkitektur och inredning har formats i enlighet med den naturnära omgivningen. Den stimulerande arbetsmiljön förstärker idéflödet, uppmuntrar till alternativa arbetsformer och lockar till gemenskap.

Man anser att lärandet äger rum överallt och genom att flytta ut undervisning till naturen och närsamhället förbereds eleverna för delaktighet och medansvar i vårt samhälle. Hälsa, miljö och skapande är centrala begrepp och skolans metoder är inriktade på att lära eleverna ta eget ansvar för att bli goda förvaltare av vår natur.

Upplevelsebaserat lärande

En pedagogisk utgångspunkt på skolan är att tillvaron skall upplevas med alla sinnen. För att skapa ett naturligt förhållningssätt till utemiljön har man namngivit, anpassat och inrett ställen i och nära skogen. Tonernas sal, Hällan och Gläntan ses som arbetsplatser precis som klassrummen inomhus. Där blir man vän med och får kunskap om naturen och dess historia, lär sig vad man får göra och inte göra i utemiljön och hittar inspiration i stämningsfulla och sinnliga upplevelser.

Upplevelserna dokumenteras flitigt och inspirerar till vidare forskning och fördjupning. Man vandrar i skogen och gör minneskartor så att eleverna lär sig hitta i omgivningarna vilket skapar trygghet i utemiljön.

Mellanmål intas ute så fort vädret tillåter och man grillar ofta på den egna grillplatsen. Pedagogerna uppmuntrar fantasi och skapande vilket tar sig uttryck i spännande temaarbeten som till stor del äger rum utomhus. Ett exempel är Tema ”Viskande fjädern” om indiankultur. Ett upplevelsebaserat och ämnesintegrerat tema där eleverna bygger och reser en totempåle, gör drömfångare, skjuter pilbåge och dansar berättelser i skogen i syfte att fördjupa sina kunskaper om främmande kulturer.     

Hälsomedvetna individer

Helhetssynen som genomsyrar skolans arbete tar sig även uttryck i synen på hälsa. Man vill stimulera till ett levnadssätt där hand och tanke har samma värde. Med glädje och trygghet som utgångspunkt arbetar man för att skolans elever skall bli hälsomedvetna och ta ansvar för sin livsstil.

Hälsoarbetet innefattar kroppsuppfattning, mental hälsa, friluftsliv och etiska samt fysisk aktivitet. Med massage, avslappning och skapande vila ges eleverna verktyg till mentalt och fysiskt välmående då närhet och beröring förbättrar konfliktlösning, skapar gemenskap och lugn och ro. Eleverna får rita av varandras kroppar i naturlig storlek och lära sig om proportioner för att träna blicken att se det unika hos sig själva och sina medmänniskor.  

 

Uppdaterad: 2011-03-18

Sidansvarig: Camilla Bergholm