Rapporter

 • Fritidshemmet- lärande i samspel med skolan

  En skrift där man samlat forskning och erfarenhet av hur viktig fritidsverksamheten är för barns lärande och utveckling (2011) Läs mer
 • Fritidshemmet - en samtalsguide om uppdrag, kvalitet och utveckling

  En skrift från Skolverket som ska bidra till rektorers och pedagogers gemensamma reflektion och diskussion om fritidshemmets uppdrag, kvalitet och utveckling (2011) Läs mer
 • Lära leva utvecklas - Aspekter på fritidspedagogik och lärande

  En skrift som bidrar till reflektion över det fritidspedagogiska uppdraget (2011) Läs mer
 • Ditt barns fritid är viktig

  En skrift för föräldrar med barn på fritids (2010) Läs mer
 • Kvalitet i fritidshem - Skolinspektionens rapport 2010:3

  Den här rapporten handlar om fritidshemmens förmåga att erbjuda en god omsorg och en stimulerande fritid (2010) Läs mer
 • Forskning om villkor för yngre barns lärande i förskola, förskoleklass och fritidshem

  En forskningsöversikt där villkor för barns lärande i förskola, förskoleklass och fritidshem belyses (2008) Läs mer
 • Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshem

  En grund för diskussioner om hur verksamheter kan bedrivas (2007) Läs mer

Uppdaterad: 2011-08-19

Sidansvarig: Camilla Bergholm