Idrottslyftet- Skolsamverkan och tillgänglighet

Ramböll har på uppdrag från Riksidrottsförbundet (RF), under januari 2010 till oktober 2011, genomfört en utvärdering kring Skolsamverkan och tillgänglighet i Idrottslyftet.

Syftet med utvärderingen har varit att beskriva, värdera och förklara de två aspekterna på en aggregerad nivå. Utvärderingens fokus har även varit att bidra till vidareutveckling av kommande satsningar. För nedladdning och mer information gå in på Länkpil RF:s hemsida

Uppdaterad: 2012-03-21

Sidansvarig: Camilla Bergholm