Trafiksäkerhet

  • Omslagsbild

    Kartläggning av ansvar, roller och samverkan inom skolskjuts

    Skolvägen är en viktig del av barns närmiljö och ska utformas så att resan till och från skolan kan ske tryggt och säkert. Syftet med denna utredning är att kartlägga ansvarsfrågan i olika kommuner. Läs mer
  • Miljö för barn eller bilar? Om barns utelek och rörelsefrihet

    Att miljön skall vara olycksfri och säker är en självklarhet. Barn är de främsta brukarna av utemiljön. De använder den inte enbart som transportsträcka utan också för lek, rekreation och samvaro. Läs mer

Uppdaterad: 2010-05-03

Sidansvarig: Camilla Bergholm