Handlingsplan - för att främja fysisk aktivitet och goda matvanor bland barn och unga i Malmö 2009-2012

Handlingsplan - för att främja fysisk aktivitet och goda matvanor bland barn och unga i Malmö 2009-2012.

Strategi för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö samt Handlingsplan för att främja fysisk aktivitet och goda matvanor bland barn och unga i Malmö har nu antagits av kommunfullmäktige.

Strategin sträcker sig från 2009-2016 och handlingsplanen från 2009-2012.

Uppdaterad: 2012-01-20

Sidansvarig: Camilla Bergholm