Hela skolan - guide till hälsofrämjande skolutveckling

HELA SKOLAN – guide till hälsofrämjande skolutveckling är ett material för skolor och förskolor som vill utveckla hälsan och lärandet hos eleverna utifrån en helhetssyn på skolan.

Guiden publicerades av Folkhälsocentrum, Landstinget Sörmland, hösten 2011. Den riktar sig skolledare, pedagoger, elevhälsan och andra runt skolan som vill utveckla områdena hälsa och lärande tillsammans. Du kan ladda ner guiden gratis eller beställa den via deras hemsida.

Hälsa och lärande går hand i hand

Det finns ett samband mellan hälsa och lärande. Barn och ungdomar som mår bra har bättre förutsättningar att ta till sig kunskap. Delaktighet och möjligheten att påverka sin vardag i skolan stimulerar lusten att lära och självkänslan växer.

Ett konkret verktyg

Guiden är uppdelad i tre kapitel där varje område har försetts med ett antal diskussionsfrågor. Frågorna kan användas dels om handboken ska användas som ett studiematerial, dels för att vid enstaka tillfällen fundera och reflektera över skolans verksamhet och arbetsmiljö.

Den riktar sig i första hand till skolledning samt skolans olika personalkategorier. Viktigt att poängtera är att det konkreta arbetet med en Hälsofrämjande skola ska ske gemensamt med elever och föräldrar.

Förlaga till guiden är ”Hälsofrämjande skola – en handbok som ger fria händer” som togs fram 2002. Guiden är en helt omarbetad version av handboken. Den är uppdaterad med aktuell kunskap med framförallt mer användbar.

Uppdaterad: 2012-01-11

Sidansvarig: Camilla Bergholm