Rapporter

 • Livsmedelssvinn i hushåll

  Rapporten sammanställer aktuell kunskap om omfattningen av svinnet, kostnader för svinnet samt vilka livsmedel som slängs och varför.(2011) Läs mer
 • Folkhälsan i Stockholm - I dag och i morgon

  En rapport som beskriver hälsan hos invånarna i Stockholms län och ger förslag på hur hälsan kan förbättras. Rapporten ges ut vart fjärde år och vänder sig till alla i länet, men hjälper särskilt politiker och tjänstemän att prioritera (2011) Läs mer
 • Högstadieelevers hälsa och levnadsvanor

  En rapport från pilotprojektet ”Elevhälsoenkäten”. Resultaten som presenteras visar på skillnader i elevernas hälsa och levnadsvanor mellan de deltagande kommunerna (2011) Läs mer
 • Lunch och lärande- skollunchens betydelse för elevernas prestation

  En inventering av aktuell forskning om skollunchens betydelse (2011) Läs mer
 • Sverige - det nya matlandet

  Regeringens rapport och handlingsplan om Sverige som det nya matlandet- hur kommer vi dit och varför är det viktigt? (2008) Öppna dokumentet
 • Stakeholder views on policy options for marketing food and beverages to children

  Findings from the PolMark project in Sweden (2009) Läs mer
 • Et bedre liv for børn og unge gennem mad og motion

  Nordisk katalog over initiativer og Best Practice for bedre sundhed og livskvalitet gennem mad og fysisk aktivitet (2007) Läs mer
 • Evidence in School Health Promotion WHO

  (2006) Läs mer
 • Folkhälsorapport 2009

  Rapport från Socialstyrelsen Läs mer
 • Hem och konsumentkunskap, ämnesrapport till rapport 253, 2005

  (2005) Läs mer
 • Hälsoverkstaden

  Det ska vara gott att äta, roligt att röra på sig och skönt att sova! Hälsoverkstaden startade som ett tvådelat pilotprojekt i Nyland, Finland (2006–2008). Läs mer
 • Interventions on Diet and Physical Activity: What Works

  Implementation of the Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health (WHO), 2009 Öppna dokumentet
 • Kommunernas arbete med att främja fysisk aktivitet och goda matvanor bland skolbarnen i Stockholms län

  En studie av strukturella samhällsfaktorer på kommun- och skolnivå (2007) Läs mer
 • Liv och Hälsa Ung 2008

  Resultat från en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor bland skolelever. Läs mer
 • Minskat svinn av livsmedel i skolkök

  Erfarenheter och framgångsfaktorer (2009) Läs mer
 • Nutrition Education in Primary Schools

  A planning guide for curriculum development Läs mer
 • School lunch and behaviour

  systematic observation of classroom behaviour following a school dining room intervention Läs mer
 • Söt reklam och feta ungar

  Finns det ett samband mellan den ökande reklamen och den ökande konsumtionen? (2007) Läs mer
 • Vad kostar hållbara matvanor?

  Syftet med denna rapport är beräkna hur konsumentens matkostnader förändras vid en omställning från dagens matvanor till mer hållbara matvanor.(2005) Läs mer

Uppdaterad: 2010-04-29

Sidansvarig: Camilla Bergholm