Aktuellt från NCFF

Nordens största konferens för främjande av utomhuspedagogik samlade nästan 900 deltagare

2011-10-05

Konferensen "Ute är inne" arrangerades för tredje gången i Malmö med temat mångfald och lärande i stadens natur- och kulturmiljö.

En unik konferens som gav både intressanta föreläsningar och praktiska workshoppar utomhus. Drygt 900 personer deltog. De flesta av dessa var pedagoger från förskola upptill gymnasiet men även ett mindre antal planerare och arkitekter med intresse för utemiljöer för barn och ungdomar hade behållning av konferensens innehåll.

Jämfört med 2007 och 2009 års Ute är inne - konferenser var arrangemanget breddat till att innefatta alla de nordiska länderna. Totalt 18 workshopar hölls på annat språk än svenska. Drygt 40 deltagare kom från Island och ett 20-tal från Norge, Finland och Danmark.

Två intensiva dagar i mångfaldens tecken gjorde förhoppningsvis både deltagare och workshopledare många erfarenheter rikare. Dokumentation från konferensen kommer finnas på Utenavets hemsida www.utenavet.se 

 

Uppgifter i grupp löstes med kreativitet i Pildammsparkens lövrika grönska.

Workshop A25 torsdag 29/9

Uppdaterad: 2011-11-24

Sidansvarig: Camilla Bergholm