Aktuellt från NCFF

Våga tänka nytt! - Ett inspirationsmaterial för bättre hälsa i skolan

2012-06-11

Detta inspirationsmaterial vänder sig till pedagoger och övrig skolpersonal i grundskola, särskola och gymnasiet där mat och fysisk aktivitet ses som en naturlig del av den pedagogiska verksamheten. Låt dig inspireras till att våga tänka nytt och utmana din kreativitet kring rörelse och matglädje utifrån de förutsättningar som finns på din skola.

NCFF och Statens folkhälsoinstitut håller just nu på att ta fram ett inspirationsmaterial som riktar sig till pedagoger och övrig skolpersonal. Tanken med materialet är att det ska ge dig goda idéer och inspiration till hur du kan arbeta med olika pedagogiska miljöer som uppmuntrar till rörelse- och matglädje.

Ett friskare Sverige 2012

Statens folkhälsoinstitut har fått regeringens uppdrag att än en gång samordna en uppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk aktivitet. Veckan går under namnet Ett friskare Sverige och är ett samverkansprojekt som syftar till att främja goda matvanor och fysisk aktivitet hos allmänheten. Veckan genomförs vecka 42, 15–21 oktober 2012.

TIPS! Använd dig av inspirationsmaterialet under denna vecka och planera redan nu roliga prova-på-aktiviteter för dina elever. Under motsvarande vecka 2011 anordnades närmare 3000 aktiviteter runt om Sverige och många av arrangörerna var skolor och föreningar. Läs mer på www.fhi.se/ettfriskaresverige och www.ettfriskaresverige.nu.

God hälsa främjar lärandet!

Ny forskning visar att ungdomar som rör på sig regelbundet, äter och sover bra har lättare för att koncentrera sig på lektionerna. Detta har en gynnsam effekt på inlärningen! Möjligheten att inspirera och ge kunskaper om goda matvanor, fysisk aktivitet och hälsa finns i skolan. Skolan är en samhällsarena som har stora möjligheter att nå alla barn och ungdomar och kan därför spela en central roll både när det gäller jämställdhet och det hälsofrämjande arbetet. Att grundlägga goda hälsovanor i tidig ålder är också något som hela samhället kan tjäna på.

Beställning av materialet

Från och med vecka 40 kommer inspirationsmaterialet kunna beställas från Folkhälsoinstitutets hemsida.

Den kommer även att finnas tillgänglig för nedladdning som pdf-fil på respektive parters hemsidor.

Uppdaterad: 2012-06-11

Sidansvarig: Camilla Bergholm