Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom - NCFF

Regeringen inrättade år 2004 ett Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF), placerat vid Örebro universitet.

NCFF har haft till uppgift att brett stödja Sveriges skolor i deras hälsofrämjande arbete med ett särskilt uppdrag kring fysisk aktivitet och maten i skolan. Vi har spridit erfarenheter om lärande exempel, forsknings- och utvecklingsprojekt samt verkat för en ökad samverkan mellan universitet/högskolor, kommuner och andra skolhuvudmän och myndigheter, intresseorganisationer och lokala organisationer.

NCFF har arbetat för att främja en helhetssyn på sambandet mellan fysisk aktivitet, matvanor samt barns och ungdomars lärande och utveckling.

Uppdaterad: 2012-12-10

Sidansvarig: Camilla Bergholm