Rapporter och skrifter

 • Idrottsundervisningens utrymme i den svenska grundskolan

  Sedan den nya läroplanen för skolan (LPO 94) infördes har idrottsundervisningen blivit föremål för granskning huruvida antalet idrottstimmar har minskat eller inte. Läs mer
 • Fokus hälsofrämjande insatser i skolan

  Det här är en sammanfattning av den kartläggning som NCFF gjort av de specifika insatser som regionala aktörer gör för att stödja skolor i deras hälsofrämjande arbete. Öppna dokumentet
 • Hälsofrämjande insatser i skolan

  Den fullständiga rapporten av den nationella kartläggning 2009. Öppna dokumentet
 • Barns fysiska aktivitet och framtida hälsovinster. Vad säger forskningen?

  En konferensrapport från ett seminarium anordnat av NCFF och Barnläkarföreningen i Stockholm april 2005. Öppna dokumentet
 • Fokus tonårsflickor

  Flickor i tonåren och deras förhållningssätt till idrott, fysisk aktivitet och skolämnet Idrott och hälsa. Öppna dokumentet

Uppdaterad: 2010-07-08

Sidansvarig: Camilla Bergholm