Skrivning i läroplanerna

Skolan har sedan februari 2003 ett ansvar att erbjuda alla elever regelbunden fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen.

Skolan bör också uppmärksamma att hälso- och livsstilsfrågor vilket också har tydliggjorts i läroplanerna.

Här nedan kan du läsa mer om tillägget och om nya läroplanen för grundskolan!

 SKOLFS 2003:17.pdf

 LGR 11

Uppdaterad: 2011-08-08

Sidansvarig: Camilla Bergholm