Vår styrelse

Styrelsens sammansättning

Här nedan kan du läsa om personerna som ingått i NCFF:s styrelse från 2004 till 2011.

Utsedda av regeringen

Ordförande

Peter Holmberg
Skolverket
106 20 Stockholm
This is an email address

Sakkunnig inom matområdet

Carola Magnusson
Carolas Eko AB
Box 4318
102 67 Stockholm
This is an email address
This is an email address

Lärarrepresentant

Maria Mattson
Ordförande i Svenska Idrottslärarföreningen
Helgesta
197 92 Bro
070-574 72 87
This is an email address

Övriga:

GIH Stockholm

Karin Redelius
Prorektor
Gymnastik och Idrottshögskolan
Box 5626
11486 Stockholm
Tel: 08-402 22 00
This is an email address

SKL, Sveriges Kommuner och landsting

Per-Arne Andersson
Avdelningen för lärande och arbetsmarknad
118 82 Stockholm
Tel: 08-452 79 30
This is an email address

Riksidrottsförbundet

Lars Allert
Riksidrottsstyrelsen
Idrottens Hus
114 73 Stockholm
070-819 60 77
This is an email address

Statens folkhälsoinstitut

Lilly Eriksson (föräldraledig, t.f. Lina Eriksson)
Statens folkhälsoinstitut
Östersund
063-19 97 40
This is an email address

Örebro universitet

Jan Mustell
Pro prefekt Hälsovetenskapliga institutionen
Örebro universitet
70182 Örebro
019-30 39 35
This is an email address

Livsmedelsverket

Åsa Brugård Konde
Nutritionist
Box 622
751 26 Uppsala
018-175573
This is an email address

Uppdaterad: 2012-03-15

Sidansvarig: Camilla Bergholm