Årets idrottslärare 2008

Stipendiet årets Idrottslärare 2008 omfattande 15 000kr har tilldelats Kent Andersson, Skogstorpsskolan i Kumla, och Lena Hammar, Specialpedagogiska skolmyndigheten Örebro.

Juryn var enig om att låta 2008 års stipendium delas lika mellan två kandidater som utifrån olika perspektiv och genom värdefulla insatser bidragit till att utveckla ämnet idrott och hälsa.

Motiveringarna

Kent Andersson, Idrottslärare på Skogstorpsskolan i Kumla.

Kent har genom hela sin yrkesverksamma karriär, och alltid med ena foten på golvet, verkat för att utveckla idrottsläraryrket och ämnet idrott och hälsa. Han har som facklig företrädare i Ämnesrådet för idrott och hälsa under 13 år varit med i olika referensgrupper och fört idrottslärarnas tala i kampen om ökad status genom olika yrkes- och villkorsfrågor. Allt sedan kampanjen "Sätt Sverige i rörelse" har Kent engagerat sig i att utveckla undervisningen och kunskapsinriktningen av ämnet - med fokus på hälsa och livskunskap, och på elever med extra behov av stöd.

Lena Hammar, Idrottslärare och Rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Som idrottslärare engagerade sig Lena i att utveckla ämnet idrott och hälsa för barn i behov av särskilt stöd, alltid med ambitionen att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter till kollegor. Det engagemanget har hon vidareutveckla i sin roll som rådgivare på Specialpedagogiska institutet, där hon varit verksam under många år. Hon har också varit mycket engagerad i Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet, ett nätverk som vill ökad kunskap om och förståelse för anpassad fysisk aktivitet för målgruppen barn och ungdom med funktionshinder och i Föreningen forum för Psykomotorik. Lena inspirerar andra lärare vid fortbildningar
och genom att utveckla utbildningsmaterial som t.ex. boken, "Visst kan alla vara med - i idrott, lek och spel".

Juryn utgjordes av

Eva Novak, Varsam AB, Johan Tranquist NCFF, Hans Nordius, Svenska idrottslärarföreningen/ Lärarnas Riksförbund och Roy Andersson, Ämnesrådet i idrott och hälsa/Lärarförbundet.

Uppdaterad: 2012-01-11

Sidansvarig: Camilla Bergholm