Pristagarna i Utmaningen till landets grundskolor 2004

Tvets skola Orust

Lärande exempel:
• F-6 skola, med friskvårdsprojekt där alla barn får möjlighet att röra på sig varje dag på ett meningsfullt och varierat sätt.
• Ledord: Friluftsliv, rörelse, idrott, samarbete, kropp och omtanke.

Kontakt: Birgitta Niklasson
E-post: This is an email address

Cirkus Cikrör

Lärande exempel:
• Cirkus Cirkör använder cirkus som redskap för att stimulera till rörelseglädje och utveckla barns- och ungdomars motoriska färdigheter och självförtroende.
• Bl.a. terminskurser i cirkus, cirkusläger på loven, prova på verksamhet, cirkör i skolan och cirkuskurser för funktionshandikappade.

Kontakt: Linda Beijer
E-post: This is an email address

Teleborg Centrum Växjö

Lärande exempel:
• 7-9 skola som satsar brett på elevhälsa, där fysisk aktivitet är en av hörnstenarna.
• Fysisk aktivitet varje dag, bl.a. motorikskola, utemiljö som stimulerar till rörelse, stort utbud av rastaktiviteter och speciella tjejsatsningar.

Kontakt: Mona Jonsson
E-post: This is an email address

Edvinhemsskolan Ystad

Lärande exempel:
• F-6 skola som integrerar fysisk aktivitet på ett naturligt sätt i olika temaarbeten, bl.a. genom ett OS-tema.

Kontakt: Tommy Ohlsson
E-post: This is an email address

Skogstorpsskolan Eskilstuna

Lärande exempel:
• 6-9 skola som på olika sätt skapat möjligheter för eleverna att vara fysiskt aktiva under skoldagen.
• Bl.a. rastlekar, hälsoveckor, dans, och promenader.

Kontakt: Ingrid Gustavsson
E-post: This is an email address

Ljungarums kyrkskola Jönköping

Lärande exempel:
• F-3 skola som de senaste åren haft rörelse som prioriterat mål.
• Stimulerande utemiljö, varierat utbud av aktiviteter, äventyrsbana och långa skogspromenader.

Kontakt: Siv Josefsson
E-post: This is an email address

Sommarlustskolan Kungsbacka

Lärande exempel
• F-6 skola som bedriver ett hälsoprojekt med tyngdpunkt på fysisk aktivitet minst 20 minuter per dag.
• Bl.a. aktivitetsbanor, lek, kompis- massage och avslappningsövningar.

Kontakt: Christina Källqvist
E-post: This is an email address

Eriksskolans särskola Uppsala

Lärande exempel:
• Särskola som integrerar fysisk aktivitet i den dagliga undervisningen.
• Promenad till olika aktiviteter, stavgång, simning, jogging, friluftsliv med bl.a. paddling.

Kontakt: Andreas Nilsson
E-post: This is an email address

Bokelundsskolan Växjö

Lärande exempel:
• F-6 skola, mångkulturell skola med profilen ”Idrott, hälsa och livsstil”.
• Schemalagda rörelsepass varje dag, pedagogisk skolgård, friluftsliv och stort utbud av rastaktiviteter.

Kontakt: Monika Hellström
E-post: This is an email address

Västkinde skola Gotland

Lärande exempel:
• F-6 skola som ändrat på attityden och inriktningen av verksamheten under rasterna.
• Bl.a. öppnat en sportbod, ökat tillgången till gympasalen och rastvakterna har blivit rastvärdar.

Kontakt: Carina Lindholm
E-post: This is an email address

Källöskolan Gävle

Lärande exempel:
• F-9 skola som genom att anlägga ett motionsspår hoppas kunna ge både elever och personal möjligheter till daglig fysisk aktivitet.
• Bl.a. konditionstrappa, stavgång, aktivitetspauser.

Kontakt: Stefan Östblom
E-post: This is an email address

Naturskolan i Nynäshamn

Lärande exempel:
• Naturskola som ger kommunens skolorna och barn i åk 1-9 möjligheter till positiva upplevelser i naturen, och i många olika sammanhang använda naturen som lärmiljö under devisen ”Lär in ute”.

Kontakt: Robert Lättman
E-post: This is an email address

Tångaskolan Falkenberg

Lärande exempel:
• 6-9 skola som integrerar fysisk aktivitet i andra ämnen, ökat samarbetet med föreningslivet och startat hälsoprojektet ”Tångapulsen”.
• Bl.a. Träning på glosor under cykeltur och promenader.

Kontakt: Erik Olsson
E-post: This is an email address

Fjällsjöskolan

Lärande exempel:
• 7-9 skola som integrerat fysisk aktivitet i undervisningen.
• Bl.a. utökad undervisningstid i Idrott och hälsa, dans som tema, fjällvandring och skolturneringar av olika slag.

Kontakt: Märta-Stina Gahlin-Lundberg
E-post: This is an email address

Kryddgårdsskolan i Rosengård

Lärande exempel:
• Åk 2 klass, där 98% av barnen har invandrarbakgrund, där man genom uteaktiviteter, pausgympa, extra timme idrott och pröva på inslag förbättrat barnens fin- och grovmotorik samt kondition.

Kontakt: Anette Bjernstad
E-post: This is an email address
This is an email address


Kannebäcksskolan Göteborg

Lärande exempel:
• Särskola med hörselskadade och döva elever i åldern 6 – 13 år, som integrerat dans i syfte att öka den fysiska aktiviteten och som ett sätt att kommunicera, skapa stämning och väcka känslor.

Kontakt: Erik Ivarsson
E-post: This is an email address

Kvistbergskolan Torsby

Lärande exempel
• F-9 skola med inriktning på hälsa och livsstil. Varje klass har en timmes friskvård varje dag, speciella satsningar på friluftsliv, dansundervisning för elever i åk 7-9 och ämnesintegrerade tipspromenader.

Kontakt: Barbro Ainegren
E-post: This is an email address


Tingdammskolan Malmö

Lärande exempel
• F-6 skola som arbetar med hälsofrämjande skolutveckling, där alla barn, föräldrar och föreningar medverkar.
• Bl.a. daglig fysisk aktivitet, pröva på aktiviteter, avslappning och massage.

Kontakt: Marie-Christine Cronholm
E-post: This is an email address

Långskataskolan Piteå

Lärande exempel:
• F-4 åldersintegrerad, timplanelös skola, med natur och friluftsliv som profil. Målsättning att genom naturen ge barnen lust, glädje, motion, själslig ro och kunskap

Kontakt: Zi Dannberg
E-post: This is an email address

Tångvallaskolan Falsterbo

Lärande exempel
• F-9 skola som arbetar hälsofrämjande och med en idrotts- och hälsoprofil.
• Bl.a. med ökad tid för idrott och hälsa, utomhuspedagogik, längre raster och specifika arrangemang som ”Höstruset” och ”Olympiad”.

Kontakt: Louise Erlandsson
E-post: This is an email address

I Ur och Skur Vita Viddernas barnskola i Kiruna

Lärande exempel:
• Fristående F-3 skola som tillämpar Ur och Skur pedagogik. Grundidén är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap ges genom vistelse i naturen.

Kontakt: Kristina Lahti
E-post: This is an email address

Lejonskolan Kristianstad

Lärande exempel:
• Fristående skola för högstadieelever vars skolgång inte funkat. Idrott och fysisk aktivitet är ett viktigt inslag i undervisningen och ett medel för att få eleverna att trivas med sig själva och med skolan.

Kontakt: Anne Rydén
E-post: This is an email address

Köpingebro skola Ystad

Lärande exempel:
• F-6 skola med ett omfattande hälsoarbete, där målet är att barn och föräldrar skall få kunskap om vad god hälsa är, och att de kan skapa en livsstil för sig själva som leder till god hälsa.
• Bl.a. daglig utevistelse, lek och rörelse.

Kontakt: Eva Svensson
E-post: This is an email address

Rävekärrsskolan i Mölndal

Lärande exempel:
• F-6 skola ”i rörelse” där varje elev ska få utöva fysisk aktivitet dagligen och inse livsstilens betydelse för hälsan.
• Bl.a. skolskog, friluftsliv, föreningsidrott, speciellt satsning för flickor med invandrar-bakgrund.

Kontakt: Naomi Jonas
E-post: This is an email address

Jens Billeskolan Bjuv

Lärande exempel:
• F-9 skola med en hälsofrämjande profil, där man befrämjar rörelse och fysisk aktivitet i olika former.
• Integrerar fysisk aktivitet i andra ämnen och i specialpedagogiken samt genom ett stort utbud av rastaktiviteter.

Kontakt: Susanne Ahlberg
E-post: This is an email address

Uppdaterad: 2012-01-11

Sidansvarig: Camilla Bergholm