Pressklipp

 • 2012-03-27

  Högre betyg med rätt skolmat

  Läs mer
 • 2012-03-22

  Forskning kring barn och ungas lärande och hälsa kartläggs och knyts ihop

  Med pengar från FAS, forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, har forskare vid Malmö Högskola fått i uppdrag att inventera den forskning som bedrivits kring barn och ungas lärande och hälsa i Norden de senaste 15 åren. Läs mer
 • 2012-03-21

  Idrottslyftet bra men kan bli bättre

  Idrottsförbunden och idrottsföreningarna är mycket positiva till Idrottslyftet, som de tycker har stärkt och förnyat barn- och ungdomsidrotten. Men samtidigt finns en del kvar att göra för att satsningen verkligen ska öppna idrottens dörrar för fler och nya grupper. Läs mer
 • 2012-03-13

  Fler barn åker bil till skolan

  Allt fler skjutsar sina barn i bil till skolan. Tid, trygghet och bekvämlighet är ledorden. Men man skulle också kunna tänka: hälsa, miljö och rörelsefrihet. Läs mer
 • 2012-03-12

  I Finland är hälsa ett eget ämne

  I den finska läroplanen står att hälsokunskap är ett ämne som vilar på tvärvetenskaplig grund. Målet för undervisningen är att främja kunskap som stöder elevens hälsa, välbefinnande och trygghet Läs mer
 • 2012-03-06

  Grön flagg genom bland annat aktiv transport

  Orrvikens skola skickade in en rapport om temat "Livsstil och hälsa", där de beskrev aktiviteter de har arbetat med under 2011. Aktiviteter som vardagsmotion, gå och cykla till skolan och diverse rastaktiviteter. Innan jul fick de reda på att deras rapport var godkänd och på tisdagen hölls en ceremoni för deras utmärkelse med att hissa den gröna flaggan. Läs mer
 • 2012-03-06

  Gymnasium skapade hälsomässa för tjejer

  Självförsvar, manikyr och anonyma frågor om sex. Tjejmässan på Skvaderns gymnasium bjöd på många ingredienser Läs mer
 • 2012-02-29

  Satsningen Skapande skola har främjat elevers glädje, engagemang och självkänsla

  Läs mer
 • 2012-02-27

  Nya webbsidor om måltider i skolan

  Livsmedelsverket förbättrar stödet på webben för alla som vill utveckla måltiderna i skolan, förskolan, på sjukhus och i äldreomsorgen. Nu finns informationen samlad under en gemensam rubrik och kan nås via en knapp på startsidan. Läs mer
 • 2012-02-21

  Sluta svartmåla skolan

  Skolan behöver utvecklas och det finns fog för kritik. Men de som försöker förbättra skolan genom att först svartmåla den är ute på hal is enligt Maria Stockhaus, SKL Läs mer

Uppdaterad: 2010-03-22

Sidansvarig: Camilla Bergholm