Våra områden

NCFF´s uppgift är att stödja skolor och fritidshem i arbetet med ökad fysisk aktivitet, goda matvanor och andra hälsofrämjande aktiviteter. Andra hälsofrämjande aktiviteter kan t.ex. vara utomhuspedagogik som ger många tillfällen till ämnesövergripande lärande.

Uppdaterad: 2012-06-13

Sidansvarig: Camilla Bergholm