Fritidshemmen

Fritidspedagogik syftar till att skapa lärande miljöer för barn och unga genom nära samverkan och i anslutning till andra lärmiljöer.

Inom fritidspedagogiken förespråkas kunskap om lek och lärande samt att alla situationer ska genomsyras av ett pedagogiskt förhållningssätt.

Visst du att:

  • 80 procent av alla barn i åldern 6-9 år och 14 procent av alla barn mellan 10-12-åringarna är inskrivna på fritids.
  • tillskillnad från det formella lärandet i skolan får eleverna på fritidshemmet ofta kunskaper "på köpet" i samband med olika situationer, aktiviteter, lekar osv.

Uppdaterad: 2013-01-04

Sidansvarig: Camilla Bergholm